Απομόνωση και κακές συνθήκες εργασίας Μέρος των λόγων για την έλλειψη φορτηγατζή –

Ο εμπειρογνώμονας λιανικής, Burt Flickinger, αποκαλύπτει ότι οι λόγοι υπάρχει έλλειψη οδηγού είναι η απομόνωση και οι κακές συνθήκες εργασίας.

Read more